เรื่องควรรู้.. รู้รึยัง!!?

ภัยคุกคามออนไลน์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่หน่วยงาน บริษัท รวมถึงห้างร้านต่าง ๆ มีโอกาสต้องเจอและเกิดความเสียหายมาอย่างต่อเนื่องนั่น คือการถูก..

นักวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จาก Positive Technologies พบ 3 ช่องโหว่สำคัญ ๆ ในแอปพลิเคชัน Zoom ….