นโยบายความเป็นส่วนตัว

• ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อนามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข โทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจส่วนตัวของท่านและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อ สมัครเป็นสมาชิกเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้วท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิก เว็บไซต์ทั้งนี้รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการขายต่างๆของเว็บไซต์

• Cookies
Cookies คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยม ชมเว็บไซต์บริษัทฯอาจเก็บ Cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเมินผู้เข้าชม เว็บไซต์และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชม

• การเก็บข้อมูลของสมาชิก
บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของสมาชิก เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิก ซึ่งบริษัทฯอาจส่ง อีเมล์ถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขายหากท่านไม่ประสงค์จะรับ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความต้องการได้โดยส่งเมล์มาหาเราที่ artechcoth@gmail.com

• การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก
บริษัทฯจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณะบริษัทฯจะขออนุญาตจากท่านก่อน

• ข้อควรระวัง
ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับและทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบบริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัย ในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

 

Rights of Data Subject

As Data Subject you have the following rights in respect of your Personal Data subject to criteria, procedure and conditions stipulated in the Personal Data Protection Laws:
1.) Right to Access
You have the right to access to your Personal data and request the Company to extract a copy of such Personal Data to you subject to the Personal Data Protection Laws;
2.) Right to Transfer
You have the right to obtain your Personal Data including to transmit or transfer your Personal Data to other Personal Data Controller or to you except that such request by nature is not possible and subject to the Personal Data Protection Laws;
3.) Right to Object
You have the right to object the processing of your Personal Data as permitted by the Personal Data Protection Laws;
4.) Right to Delete
You may ask the Company to delete, destroy or de-identify your Personal Data as permitted by the Personal Data Protection Laws;
5.) Right to Suspend
You have the right to ask the Company to suspend the processing of your Personal Data as permitted by the Personal Data Protection Laws;
6.) Right to Correct
You have the right to correct your Personal Data if it is incorrect, not current, incomplete or causes confusion;
7.) Right to Revoke Consent
In case the Company processes your Personal Data based on your consent, you have the right to revoke such consent granted to the Company; and
8.) Right to Complain
In case there is a ground to believe that the Company violates the Personal Data Protection Laws, you have the right to lodge a complaint with the expert committee appointed by the Personal Data Protection Commission in accordance with regulations and procedures set out by the Personal Data Protection Laws.

From 1st January 2022 onwards if you wish to exercise the aforesaid rights, you may contact the Company at contact details email us of this Policy. The Company will exercise its best endeavours to the extent of the relevant system capacity to accommodate and respond to your request.

Contact us

You may contact the Company for enquiry about this Policy, management of your Personal Data, complaint and exercise of your rights at:

Artech Solution Co Ltd.
470/11 Phathanakarn  Road, Suan-Luang, Bangkok Thailand.

You may contact our Data Protection Officer at:
Email:  artechcoth@gmail.com

 

Your data is properly secured We use SSL encryption and are PCI DSS – compliant