About Us

ประวัติความเป็นมา: นับเป็นเวลากว่า 17 ปีตั้งแต่ พ.ศ 2542 ที่บริษัทอาร์ตเทค โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากจุดเริ่มต้นแรกคือการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตหลอดภาพ(MONITOR)บนจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีช่องทางจำหน่ายและเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศ ด้วยยอดจำหน่ายกว่า 10,000 เครื่องต่อเดือน ควบคู่ไปกับการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆ ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ (OEM) เช่น แบรนด์ i-View, avio และ msi ภายหลัง เมื่อเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาไปพร้อมๆ กับกาลเวลาที่ไม่เคยหยุดนิ่งหลอดภาพ LCD จึงก้าวเข้ามาทดแทนหลอดภาพ (MONITOR)ที่มีอยู่เดิม ในปีพ.ศ. 2549 บริษัทอาร์ตเทค โซลูชั่น จำกัด จึงเริ่มผลิตหลอดภาพ LCD ขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดในขณะนั้น ต่อมาได้ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์โดยนำเข้าหลอดภาพ LED สำหรับใช้บนจอภาพคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ใช้งานง่ายและทันต่อเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนมาตลอดกว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งมั่นมีศักยภาพการผลิตและไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาปัจจุบันบริษัทอาร์ตเทค โซลูชั่น จำกัด ก้าวมาสู่การเป็นผู้ผลิตโทรทัศน์อย่างเต็มตัว เอาใจผู้บริโภคที่ต้องการเปลี่ยนโทรทัศน์เครื่องใหม่ สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่เปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีสัญญานทีวีจากระบบ Analog มาเป็นระบบ Digital ซึ่งในปี 2560 นี้ มีแผนที่จะผลิตโทรทัศน์จอโค้ง(Curved) เพิ่มความสมจริงและคมชัดในทุกระดับของการมองเห็นอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำเข้าชิ้นส่วนหลอดภาพขนาดใหญ่เพื่อใช้ผลิตกระดานอัจฉริยะระบบสัมผัส(Interactive Whiteboard)อีกหนึ่งสื่อตัวช่วยในการเรียนการสอน(Smart Classroom) ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันให้การศึกษาของไทยเข้าสู่ระบบ E-EDUCATIONได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สำหรับในอนาคตอันใกล้ ทางบริษัทอาร์ตเทค โซลูชั่น จำกัด มีโครงการที่จะร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศขยับขยายธุรกิจให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยจะเดินหน้าสู่การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (HOME APPLIANCE) โดยเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาพัดลมไอเย็น(Air Cooler)ที่มีรูปลักษณ์ทันสมัย เน้นส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน(CLMV) เช่น กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO 9001:2008 , มาตรฐานความปลอดภัยจากกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) และ มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)


Archives